images/yasna-300.png

title_62f6ecd87248917369089291660349656

پرسش و پاسخ کانتار

مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید :

1- از منوی Start گزینه Printers & Faxes را انتخاب کنید

2- چایگر موردنظر را انتخاب نمائید (Epson LQ-300)

3- از منوی File گزینه Server Properties را انتخاب نمائید

4- در قسمت Forms کاغذ A4 را انتخاب نمائید

5- گزینه Create a new form را چک مارک کنید

6- از قسمت Form name نام کاغذ جدید را تعیین نمائید (My Custom Page)

7- طول و عرض کاغذ موردنظر را از قسمت Paper size تعیین کنید و گزینه OK را کلیک نمائید

8- از منوی File گزینه Properties را انتخاب نمائید

9- از منوی Device Settings برای تمام آیتم های Manual Paper Feed، Sheet Feeder و Tractor Feed عنوان کاغذ جدید (My Custom Page) را انتخاب نمائید

10- از منوی General گزینه Printing Preferences را کلیک کرده و از منوی Paper/Quality گزینه Advanced را انتخاب نمائید

11- از قسمت Paper Size عنوان کاغذ جدید (My Custom Page) را انتخاب و گزینه های OK را تا پایان کلیک نمائید

با استفاده از Local Security Policy می توانید دسترسی کاربر به اینترنت را قطع کنید، در حالیکه سایر پورتهای مورد نیاز نرم افزار همچون پورت 21 باز باشد.

روش انجام کار بصورت کامل در فایل ویدئویی زیر ارائه شده است:

www.computersazeh.com/blockp80.rar